Byggnaderna på Linnés Sävja

 

Linné köpte 14 nov 1758 fem gårdar kring Säfja.

Huvudgården (no 1) motsvarar idag Linnés Sävja.

Under årens lopp har byggnader rivits och nybyggts.

Gården ägs sedan 1972 av Uppsala kommun men

byggnader och mark arrenderas sedan 2007 av arrendatorerna

Hans-Björn Eriksson och Boel Larsson.

Danmarks hembygdsförening har dock tillsyn över Linné-huset.

Om dagens byggnader är följande känt.

Linné-huset  byggdes kring 1740 och har använts av Linnés rättare och av Linné som studiekammare. Ombyggt i omgångar. Ursprungligt fanns knappt halva huset.

Västra flygeln byggdes ca 1880 på samma plats som den gamla, utslitna flygeln. Nu har hussvampen sanerats bort men kommunen vill fortfarande riva. Länsstyrelsen bestämmer hur det blir.

Östra flygeln från ca 1880 har använts vid 1940 som stall för bryggerihästar. 2011 flyttade gårdens café in här och öppnar 17 maj.

Lokalen kan hyras för olika aktiviteter.

Brygghuset med drängkammare uppfördes i slutet av 1700-talet. Har använts som tvätteri, brygghus och badrum. Stor bykugn och

öppen spis (nyrenoverad). Drängkammaren nyinreds för övernattning (vandrarrum / B&B). Huset kan hyras för fest, möten, dop,utställning.

Stallet byggt under 1800-talet. Har hyst grisar, kor-kalvar, hästar. Har nu 3 stalldelar, varav en äldre.

Endast hästar och ponny. Publik  toalett på gaveln.

Lidret från 1800-talet är gårdens förrådslokal med

ett stort loft och med ett träkar.

Fårhuset från 1800-talet hyser under vinterhalvåret

gårdens 13 tackor och bagge. Eget ekologiskt foder från hagarna.

Dragonstallet västra delen byggd på 1600-talet.

Har 3 spiltor för gårdssoldatens häst och gästhäst

Celsius-huset fanns 1740 vid Linnés inflytt till Uppsala. Det stod fram till 1943 på O Celsius gård vid S:t Per i centrum av Uppsala. Linné fick låna huset för sina redskap och övernattning. Hotades 1943 av rivning men flyttades då till Linnés Sävja. Snart utställningslokal.

 

Se bilder på byggnaderna under fliken BILDER

Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala