Byggnaderna på Linnés Sävja

 

Linné köpte 14 nov 1758 fem gårdar kring Säfja.

Huvudgården (no 1) motsvarar idag Linnés Sävja.

Under årens lopp har byggnader rivits och nybyggts.

Gården ägs sedan 1972 av Uppsala kommun men

byggnader och mark arrenderades 2007-2017 av arrendatorerna

Hans-Björn Eriksson och Boel Larsson.

Danmarks hembygdsförening har tillsyn över Linné-huset.

Om dagens byggnader är följande känt.

Linné-huset  byggdes kring 1740 och har använts av Linnés rättare och av Linné som studiekammare. Ombyggt i omgångar. Ursprungligt fanns knappt halva huset.

Östra flygeln från ca 1880 har använts vid 1940 som stall för bryggerihästar. 2011 flyttade gårdens café in här och öppnar 17 maj.

Lokalen kan hyras för olika aktiviteter.

Dragonstallet västra delen byggd på 1600-talet.

Har 3 spiltor för gårdssoldatens häst och gästhäst

Celsius-huset fanns 1740 vid Linnés inflytt till Uppsala. Det stod fram till 1943 på O Celsius gård vid S:t Per i centrum av Uppsala. Linné fick låna huset för sina redskap och övernattning. Hotades 1943 av rivning men flyttades då till Linnés Sävja. Snart utställningslokal.

Västra flygeln byggdes ca 1880 på samma plats som den gamla, utslitna flygeln. Nu har hussvampen sanerats bort men kommunen vill fortfarande riva. Länsstyrelsen bestämmer hur det blir.

 

 

Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala