Linné tog hjälp av andra..

 

Dragoner 2 soldater med familj skulle Linné tillhandahålla

Dräng till gårdens jobb

Piga till kökets och hemmets bestyr

Arrendator till gårdarnas skötsel

Potentater för karriärens skull

Fruga för sexualsystemet behov och (inte alltid) nöje

 

Vi behöver ibland hjälp av:

 

Ljudtekniker som hjälper till att sköta ljudet vid sommarens konserter

Husfru tar emot besökare på sommarens helger vid Linnéhuset

Grön gubbe eller gumma, som vill dela och sköta en kryddträdgård

Vedman vederbörande bör vara på hugget

Fårman tillsyningsgubbe/gumma/familj av våra får vid behov

Slyman går en sväng med sax eller röjsåg i hagarna vid behov

Snickare som vill reparera hus, fönster, staket. Eller göra nytt(a).

Brasman får en egen majbrasa för vänkalas i någon hage

Fikapiga som vill hjälpa till i caféet vid högtryck

 

Är Du / Ni intresserad av att på i huvudsak ideell basis hjälpa till med

något, hör av Er så vi kan diskutera saken: 070-5169095 (Hans-Björn)

 

Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala