Viktiga personer på Linnés Sävja

 

Ägare

Anders Schönberg    17xx-1758

Carl von Linné          1758-1778      Känd sexmästare

Sara Lisa von Linné  1778-18xx      Hans älskarinna

Ridderbjelke              1839-1845    

Hedman                     1845-1856

Dr Jacob Öhrn           1857-1861      Åter Linnésläkt

Fredrik Öhrn             1861-              Byggde flyglarna

Ohlsson&Skarne       1965-1967      Styckade sönder gården

Uppsala kommun      1972- Viktig? Knappast!

 

Arrendatorer

Fredrik Persson         1839-

Carl Fredriksson

Algot Fredriksson             -1931

Andersson                 1931-1963     Hade 9 barn

Johansson                  1963-1965

Wilund/Haga             1966-2006

Eriksson/Larsson       2007-2017     Patron

 

Besökare

Herbert Rambo          2007             Ramboäppledonator

Petersén                     2007             Linnéättling

Biskopen av Skara     2007             F.d.

Ärkebiskopen 2014 F.d.

Tore  Eckerberg         2007-2016   Stamkund, pianist

Kejsaren av Japan      2007            Fotavtryck

Kung Carl Gustf 2007 Äppelpatron , fotavtryck

Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala