Linné hade många kontakter...

 

Profeter, archiatrar, rättare, lärjungar och en och annan dame?

Vi hoppas att Ni ska finna det trevligt att se gården leva upp och komma hit mer än en gång.

Synpunkter på gårdens och cafeets verksamhet och förslag på förbättringar av alla slag välkomna.

 

Campus Linné

Carl von Linnés väg 3,  75756 Uppsala   

Tel: 070-5169095                             

Email: info@campuslinne.se

 

Boel Larsson               har caféet/bokningar till festen  073-6122700

Hans-Björn Eriksson  fösöker att sköta resten      070-5169095  

Pastor Frid                   utför bröllop, dop och jorddragning

 

Karta: Hitta till oss!

 

Vi samarbetar med Danmarks Hembygdsförening

 

Musikgrupp som vill låna scenen? Kontakta H-B E

 

OM Ni tycker att vi gör ett bra jobb,

maila det till Lars.Fredriksson@uppsala.se  Han behöver höra det idag!

Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala