Byggnaderna på Linnés Sävja


Linné köpte 14 nov 1758 fem gårdar kring Säfja.

Huvudgården (no 1) motsvarar idag Linnés Sävja.

Under årens lopp har byggnader rivits och nybyggts.

Gården ägs sedan 1972 av Uppsala kommun men

byggnader och mark arrenderades 2007-2017 av arrendatorerna

Hans-Björn Eriksson och Boel Larsson.

Danmarks hembygdsförening har tillsyn över Linné-huset.

Om dagens byggnader är följande känt.


Linné-huset  byggdes kring 1740 och har använts av Linnés rättare och av Linné som studiekammare. Ombyggt i omgångar. Ursprungligt fanns knappt halva huset.


Östra flygeln från ca 1880 har använts vid 1940 som stall för bryggerihästar. 2011 flyttade gårdens café in här från västra flygeln.

Lokalen kan hyras för olika egna aktiviteter.


Dragonstallet västra delen byggd på 1600-talet.

Har 3 spiltor för gårdssoldatens häst och övernattande postiljons häst.


Celsius-huset fanns 1740 vid Linnés inflytt till Uppsala. Det stod fram till 1943 på O Celsius gård vid S:t Per i centrum av Uppsala.    Linné fick låna huset för sina redskap och övernattning. Hotades 1943   av rivning men flyttades då till Linnés Sävja.


Västra flygeln byggdes ca 1880 på samma plats som den gamla, utslitna flygeln. Hussvampen 2012 - igen. Kommunen ville riva. Länstyrelsen sa nej. Nu lyxrenoverat för mycket pengar.


Brygghuset tillhör det äldsta husen på gården, förmodligen från 1840-talet. Har använts som drängstuga, tvättstuga, bryggeri. Det finns en gammal kalkstensugn (typ kakelugn) samt en stor rund bykugn med öppen brasplats.

Linnés Sävja Gårdsbryggeri odlar och brygger öl på kulturarvshumle.Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala