Viktiga personer på Linnés Sävja


Ägare

Anders Schönberg    17xx-1758

Carl von Linné          1758-1778      Känd sexmästare

Sara Lisa von Linné  1778-18xx      Hans älskarinna

Ridderbjelke              1839-1845    

Hedman                     1845-1856

Dr Jacob Öhrn           1857-1861      Åter Linnésläkt

Fredrik Öhrn             1861-              Byggde flyglarna

Ohlsson&Skarne       1965-1967      Styckade sönder gården

Uppsala kommun      1972-              Viktig? Knappast!


Arrendatorer

Fredrik Persson         1839-

Carl Fredriksson

Algot Fredriksson             -1931

Andersson                 1931-1963     Hade 9 barn

Johansson                  1963-1965

Wilund/Haga             1966-2006    Hästfolk, till Orsa

Eriksson/Larsson       2007-2017    Patron, humleodlare


Besökare

Leonard Zorn            1859-06-21   gjorde Anders Zorn här?

Herbert Rambo          2007             Ramboäppledonator

Peterséns                   2007              Linnéättling, ägt gården

Biskopen av Skara    2007              F.d.

Ärkebiskop Weiryd   2014             F.d.

Ärkebiskop Jackelén 2019             Mycket trevlig

Tore  Eckerberg         2007-2016   Stamkund, pianist

Kejsaren av Japan     2007             Fotavtryck

Kung Carl Gustf        2007            Äppelpatron , fotavtryck

Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala