Linné ordnade växter.. 


Här har vi ordnat fram växter som Linné odlat och beskrivit men även inte haft

en aning om att de fanns.


ÄPPELTRÄD  (Pyrus Malus / Malus Domestica):

RAMBO     Nr 2 av 8 äppelträd, som finns planterade i Sverige.

                    Kom ursprungligen till Amerika 1639 som en påse kärnor

                    från Göteborg med utvandrande svenskar. Dog ut 1890 i

                    en busvinter. Återinfördes 2007 för att åter bli  äppelsort.

                    Finns bara på Linnés Sävja! Och på Haga slott, USA-ambassaden,

                    Wiij, Kalms Åbo, Lövsta och hos fd Kejsaren av Japan.

                    Beställ Ditt eget Ramo-träd (se under Kontakt)

                    Läs mer om planteringsfesten.

FREDRIK  En helt ny äppelsort, som SLU tagit fram 2007.


En växt som han själv planterade är  (enda kvarvarande) 

ASKEN      nu 260 år gammal. Sätt Dig en stund under dess krona och

                    dröm Dig tillbaka i tiden.... Under roten kan ske jorddragning.

                    (Fraxinus Excelsior)


Linné beskrev Sveriges viktigaste livsmedel ölet och dess ingrediens

HUMLE     2009 återplanterades, från Julitas genbank, 4 av de 8 gamla

                    1600-tal humlesorterna från Uppland.

                     2016 utökades samlingen till 90 plantor med 20 olika kloner.

                     Granstörar och modernare alu-rör ska bära den humle, som skördas

                     framöver och ingår i Linnés Sävjas eget gårdsöl. Idag 160 olika öl.

                     Humle och plantor kan köpas. Se hur på Humleriket.se

                     (Humulus lupulus)


LÄKEVÄXTER

                  Många av de örter / läkeväxter Linné använde sig av och

                  beskrev, finns planterade i örtagården bredvid Linnéhuset.


Ett herbarium från 1943 med växter som insamlats och pressats på Linnés Sävja

har donerats av fd biologiläraren Lars-Åke Dahlqvist. Samlingen finns på caféet.

Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala