LINNÉS SÄVJA    

  

Platsen som Linné gömde, världen glömde och kommunen utdömde

 

Det var en gång en man, som lärde sig älska växter, djur och stenar...

Han köpte sig två gårdar. Hammarby och Sävja. 1758. Sävja var 5 små gårdar.

På Hammarby arbetade han och tog emot besökare.


Men på Sävja drog han sig tillbaka för att i lugn och ro få umgås med sitt gårdsfolk och gå upp på sin kammare och känna sig som student.


Att där få vidareutveckla sitt system och skriva vetenskapliga små avhandlingar.

2007 firades 300 år sedan Carl von Linné föddes. Man besökte då och besöker nu de platser Linné besökt och verkat vid. Men....


Man har glömt bort den plats där hans själ fanns. En plats hans egen familj  inte fick störa honom på. Inga potentater. Bara studenter på exkursioner från staden.

Linnés eget hide-away. Inte ens kejsaren av Japan hade fått komma dit. Trots det har han satt sin fot där. Och Rambo. Biskopen av Skara. Och Ärkebiskopar af Upsala!


Du skulle kunna idag få tillfälle att vara hans gäst här, i hans egen studentmiljö. Sitta ner i hans natur med en kopp kaffe och känna tidens vingslag...   Men...


Under 2020-2024 håller kommunen på med förändringar av Linnés Sävja: buskar och träd tas bort, västra flygeln renoveras, staket ska bytas ut , rabatter ska anläggas, utescenen bort och den unika humlegården lever farligt. Allt för att den nya stadsdelen (Nysala, Storsävja, Sundsvall, Pelling City?) ska få en "mysig" lekplats i närheten. Vad blir kvar av Gårdsoasen, café, musik, konstutställningar efter Ps framfart? Den lugna kulturoasen invaderad av ett 4H...


Stängt 2024 - om inte tiderna förbättras

    Lokal kan hyras för eget sällskap


Uppdaterad : 2024-01-01

   


        Linné odlade kaffe...


Det gör vi inte ännu, men vi har ett ljuvligt


Café        Stängt 2024      -  lokalen kan hyras privat


Fest &  Konferens - Lokalhyra

                  Vill ni fira något i den lilla skaran av nära vänner eller medarbetare:

                  födelsedag, årsmöte eller konferera en halv eller hel dag?

                  Vi har den kultur- och naturnära lokalen för 2-40 personer

                  Ni kan ordna med egen förtäring och dryck. På sommaren finns utebord.

                  Kontakta för bokningsinfo och pris på tel 070-5169095.


Kommunikation

                  Buss 9 eller 5 från centrum,  var 5:e / 20:e minut även nattetid.

                  Bil parkeras lätt vid Sävja kyrka. Cykla hit på 20 min.

                  Enklare kan det inte bli.


Byggnaderna på Linnés Sävja


Linné köpte 14 nov 1758 fem gårdar kring Säfja.

Huvudgården (no 1) motsvarar idag Linnés Sävja.

Under årens lopp har byggnader rivits och nybyggts.

Gården ägs sedan 1972 av Uppsala kommun men

byggnader och mark arrenderades 2007-2017 av arrendatorerna

Hans-Björn Eriksson och Boel Larsson, som renoverade gården.

Danmarks hembygdsförening har tillsyn över Linné-huset.

Om dagens byggnader är följande känt.


Linné-huset  byggdes kring 1740 och har använts av Linnés rättare och av Linné som studiekammare. Ombyggt i omgångar. Ursprungligt fanns knappt halva huset.


Östra flygeln från ca 1880 har använts vid 1940 som stall för bryggerihästar. 2011 flyttade gårdens café in här från västra flygeln.

Lokalen kan hyras för olika egna aktiviteter.


Celsius-huset fanns 1740 vid Linnés inflytt till Uppsala. Det stod fram till 1943 på O Celsius gård vid S:t Per i centrum av Uppsala.    Linné fick låna huset för sina redskap och övernattning. Hotades 1943   av rivning men flyttades då till Linnés Sävja.


Västra flygeln byggdes ca 1880 på samma plats som den gamla, utslitna flygeln. Hussvampen 2012 - igen. Kommunen ville riva. Länstyrelsen sa nej. Nu lyxrenoverat för mycket pengar.


Brygghuset tillhör det äldsta husen på gården, förmodligen från 1840-talet. Har använts som drängstuga, tvättstuga, bryggeri. Det finns en gammal kalkstensugn (typ kakelugn) samt en stor rund bykugn med öppen brasplats.

Linnés Sävja Gårdsbryggeri odlar och brygger öl på kulturarvshumle.


Stall, lider och fårhus har byggts på 1800-talet och använts av gårdens arrendatorer för hästar, får och höns fram till 2018. Linné ordnade växter.. 


Här har vi ordnat fram växter som Linné odlat och beskrivit men även inte haft

                     en aning om att de skulle finnas


ÄPPELTRÄD  (Pyrus Malus / Malus Domestica):

RAMBO     Nr 2 av 8 äppelträd, som finns planterade i Sverige.

                    Kom ursprungligen till Amerika 1639 som en påse kärnor

                    från Göteborg med utvandrande svenskar. Dog ut 1890 i

                    en busvinter. Återinfördes 2007 för att åter bli  äppelsort.

                    Finns bara på Linnés Sävja! Och på Haga slott, USA-ambassaden,

                    Wiij, Kalms Åbo, Lövsta och hos fd Kejsaren av Japan.

                    Beställ Ditt eget Rambo-träd (hbe@campuslinne.se)

                    Läs mer om Rambo-äpplets historia

FREDRIK  En helt ny äppelsort, som SLU tagit fram 2007.


En växt som han själv planterade är  (enda kvarvarande) 

ASKEN      nu 260 år gammal. Sätt Dig en stund under dess krona och

                    dröm Dig tillbaka i tiden.... Under roten kan ske jorddragning.

                    (Fraxinus Excelsior)


Linné beskrev Sveriges viktigaste livsmedel ölet och dess ingrediens

HUMLE     2009 återplanterades, från Julitas genbank, 7 av de 7 gamla

                    1600-tal humlesorterna från Uppland.

                     2016 utökades samlingen till 100 plantor med 25 olika kloner, från hela

                     Sverige och egna 1600-talsfynd. Alla ingår gårdens bryggerisortiment.

                     Granstörar och modernare alu-rör bär den humle, som skördas i slut av aug.

                     Linnés Sävja Gårdsbryggeri har hittills testat fram ca 260 svenska olika öl.

                     Torkad humle och plantor kan köpas. Se Humleriket.se

                     (Humulus lupulus)


LÄKEVÄXTER

                  Många av de örter / läkeväxter Linné använde sig av och

                  beskrev, finns planterade i örtagården bredvid Linnéhuset.


Ett herbarium från 1943 med växter som insamlats och pressats på Linnés Sävja

har donerats av fd biologiläraren Lars-Åke Dahlqvist.


Viktiga personer på Linnés Sävja


Ägare

Anders Schönberg    17xx-1758

Carl von Linné          1758-1778      Känd sexmästare

Sara Lisa von Linné  1778-18xx      Hans älskarinna

Ridderbjelke              1839-1845    

Hedman                     1845-1856

Dr Jacob Öhrn           1857-1861      Åter Linnésläkt

Fredrik Öhrn             1861-              Byggde flyglarna

Ohlsson&Skarne       1965-1967      Styckade sönder gården

Uppsala kommun      1972-              Viktig? Knappast!


Arrendatorer

Fredrik Persson          1839-

Carl Fredriksson

Algot Fredriksson              -1931

Andersson                  1931-1963     Hade 9 barn

Johansson                   1963-1965

Wilund/Haga              1966-2006    Hästfolk, till Orsa

HB Eriksson/Larsson 2007-2017    Patron, humleodlare


Besökare

Leonard Zorn             1859-06-21   avlade Anders Zorn här?

Herbert Rambo           2007             Ramboäppledonator

Peterséns                    2007              Linnéättling, ägt gården

Biskopen av Skara     2007              F.d.

Ärkebiskop Weiryd    2014             F.d.

Ärkebiskop Jackelén  2019             F.d. Mycket trevlig

Ärkebiskop Modéus   2024?           väntar på invitation

Tore  Eckerberg          2007-2016   Stamkund, pianist

Kejsaren av Japan      2007             Fotavtryck

Kung Carl Gustf        2007            Äppelpatron , fotavtryck

Campus Linne - Carl von Linnés väg 3 - 75756 Uppsala